آوای اذان

کوه «کهرو» که امروزه خیلی ها آن را فقط با یک نام می شناسند ، برای مردان قدیم ازان ، هر قسمتی از آن یا اصطلاحا«کال به کال  » نام ونشانی دارد که جوانان نیز کمتر از آن اطلاع دارند ،البته ممکن است با این نامها آشنا باشند، اما ندانند این  اسامی مربوط به کدام قسمت کهرو است.هر چند جوانان کوه نورد وعلاقمند  با شنیدن این اسامی محل دقیق آن را به خاطر می آورند.اسامی برخی قسمتهای کهرو را به یاد داشته باشیم ومحل هر یک را در یک کوه نوردی ، یاد بگیریم.  

ماهور دم کله-هله قزاق-دم کله- قلعه کهرو-گدار گودرز-سنگ نمک-سینه قلعه-برلافتارون-لافتارون کسجه-آسیاب لافتارون-لافتارون گرده-بیخ لافتارون – قصر-سنگ  نخل-سنگ او نخل-سنگ او دیزولی-هله نیروز- تخت کهرو-ماهور سرسینه-جیرناقه لنج کهرو-لنج کهرو-سنگ کل امان الله-کرگ وخروس-آستونه-لنج کسجه-کلنگ سیاه-گدار بله سیاه-دره تاریکی-نسا کهرو-دره خواجینه و....

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 9:22  توسط پارسا  | 

کوه «کهرو» که امروزه خیلی ها آن را فقط با یک نام می شناسند ، برای مردان قدیم ازان ، هر قسمتی از آن یا اصطلاحا«کال به کال  » نام ونشانی دارد که جوانان نیز کمتر از آن اطلاع دارند ،البته ممکن است با این نامها آشنا باشند، اما ندانند این  اسامی مربوط به کدام قسمت کهرو است.هر چند جوانان کوه نورد وعلاقمند  با شنیدن این اسامی محل دقیق آن را به خاطر می آورند.اسامی برخی قسمتهای کهرو را به یاد داشته باشیم ومحل هر یک را در یک کوه نوردی ، یاد بگیریم.  

ماهور دم کله-هله قزاق-دم کله- قلعه کهرو-گدار گودرز-سنگ نمک-سینه قلعه-برلافتارون-لافتارون کسجه-آسیاب لافتارون-لافتارون گرده-بیخ لافتارون – قصر-سنگ  نخل-سنگ او نخل-سنگ او دیزولی-هله نیروز- تخت کهرو-ماهور سرسینه-جیرناقه لنج کهرو-لنج کهرو-سنگ کل امان الله-کرگ وخروس-آستونه-لنج کسجه-کلنگ سیاه-گدار بله سیاه-دره تاریکی-نسا کهرو-دره خواجینه و....

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 9:19  توسط پارسا  | 

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 1:2  توسط پارسا  | 

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 1:0  توسط پارسا  | 

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 0:59  توسط پارسا  | 

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 0:58  توسط پارسا  | 

مطالب قدیمی‌تر